Услуги

Би сакале да Ви ја претставиме нашата компанија и да ве известиме дека сме достапни да ви обезбедиме решенија од областа на машинскиот инженеринг.

Нашата понуда

Ние нудиме производство на какви било резервни делови што можат да се направат со опремата што ја имаме на располагање ние и нашите подизведувачи. Исто така, ги нудиме следниве елементи како подготвени производи и услуги:

 • челични резервоари
 • конуси од челичен лим
 • поправка на вентилаторите
 • производство на вентилатори
 • поправка на филтри
 • инсталација на филтри
 •  производство на филтри
 • полжавести транспортери
 • подвижни ленти
 • оски, шахти
 • запчаници
 • рамки и челични конструкции
 • пешачки платформи (фарбани или галванизирани)
 • цевководи
 • МРО (одржување, поправка и ремонт)силоси итн.

Браварска работилница

Машинска работилница

Фарбара

lentast-transporter-2

Други услуги:

 • Сечење на челични елементи со плазма и ласер.
 • Заварувањето REL, MAG, MIG, EPP и TIG.
 • Обезбедување поддршка со мобилни кранови 16 тони, 35 тони и 40 тони.

Обично го изведуваме склопувањето на опрема под надзор на инвеститорот, или во соработка со универзитетски професори или еминентни експерти од соодветната област.

Подготовката на техничката документација е суштински дел од нашиот начин на работа во процесот на изработка, инсталација и монтажа на компоненти и можеме да понудиме ваков вид на активност како поле за соработка.

Нашата главна цел е да обезбедиме професионална и ориентирана услуга кон клиент во изнаоѓање решенија за Вашиот бизнис во горенаведената област.


Ве молиме слободно контактирајте не доколку ви требаат дополнителни информации.

Галерија

Фасади и кровни панели

Габиони

Канали

Клапни

Компензатори

Конструкции

Контејнери

Машински елементи

Огради и газишта

Репарирање на крански тркала

Силоси

Транспортери

Валци

Наши Пријатели